Om sexmisbrug af børn i Danmark

Både drenge og piger udsættes i Danmark for seksuelle overgreb, men risikoen er langt større for piger end for drenge. Det viser tal fra Rigspolitiet.

Både drenge og piger er udsat for sexmisbrug, men i Danmark er piger i klart den største risiko. Det er anderledes i andre lande. Blandt gadebørn i Filippinerne er drengene mest udsatte – bl.a. fordi de ikke har så mange andre muligheder end prostitution for at klare sig i det hårde liv på gaden.

Rigspolitiets anmeldelsesregister viser, at ca. 88 % af alle anmeldelser om seksuelle overgreb blandt 0-19årige gælder piger. 42 % af alle anmeldelser gælder piger i aldersgruppen 10-14 år. Netop i den aldersgruppe er både blandt drenge og piger hyppigst udsat for seksuelle overgreb.

Hver femte pige
Det kan være svært nøjagtigt at registrere, hvor stort omfanget af seksuelle overgreb er, men en undersøgelse fra 2010 blandt 15-16årige elever i 9. klasse viser, at 5 % drenge og 22 % piger har haft uønskede seksuelle erfaringer.

Den samme undersøgelse viser, at 4 % drenge og 17 % piger har oplevet vidtgående uønskede seksuelle overgreb, dvs. uønsket fysisk kontakt, oralsex, forsøg på eller gennemført samleje/analsex.

Overgreb via nettet
Seksuelle overgreb sker også via internettet. En dansk undersøgelse viser, at 27 % af danske unge mellem 14 og 17 år har oplevet at blive udsat for overgreb via internettet. Overgreb forstås i undersøgelsen i bred forstand og dækker også over spredning af rygter eller seksuelle opfordringer.

Læs mere om omfanget af sexmisbrug i Danmark her.

FAKTA OM SEXMISBRUG AF
BØRN – OGSÅ I DANMARK

Husk: Det er ALDRIG børnene egen skyld!
Ingen børn vælger frivilligt at prostituere sig eller have sex med voksne. Det gør de kun, hvis de er tvunget af sult, fattigdom eller trusler, eller hvis de bliver manipuleret af en voksen.

BRUG STAIRWAYS MATERIALER
I DIN UNDERVISNING

Stairway Danmark har udarbejdet en samlet undervisningspakke om trafficking og sexmisbrug af børn specielt rettet mod 8.-10. klasse. Materialet kan bestilles i klassesæt via dit lokale CFU. Du kan også hente det elektronisk her. Materialet er gratis.

Tak til Ellen og Knud Dalhoff Larsens Fond og til Lauritzen Fonden for støtte til at udvikle det danske undervisningsmateriale.