A Good Boy: En film om sexmisbrug af gadebørn

Filmen ‘A Good Boy’ beskriver, hvordan drengen Jason bliver seksuelt misbrugt af en voksen mand. Han lever på gaden med sin mor og sine søskende, og derfor er han meget sårbar over for krænkelser og misbrug. Se filmen og hent supplerenede materialer her.

 

Se ‘A Good Boy’ på engelsk uden undertekster.

Se ‘A Good Boy’ på engelsk med danske undertekster.

Animationsfilmen ‘A Good Boy fortæller historien om Jason, der bliver kontaktet af en voksen mand, mens han leger med sine venner på gaden. Den fremmede mand er venlig og gavmild mod Jason og hans mor – så han får lov til at tage Jason med på weekend. Og så går det helt galt…

Filmen kan ikke stå alene, men bør bruges sammen med det øvrige materialer i pakken, så eleverne får en forståelse af problemstillingen og får mulighed for at reflektere og diskutere de ret voldsomme elementer i historien.

  • Du kan ikke downloade filmen, men som underviser kan du bestille den gratis på dvd, så du er uafhængig af adgang til internettet. Skriv til tune@tnk.dk – så sender vi den til dig.

Links til flere ressourcer og gode hjemmesider

Her er en samling af links, som kan lede dig videre til nyttig viden og inspiration om børns rettigheder og forebyggelse af sexmisbrug af børn:

Danske hjemmesider:

Internationale hjemmesider:

HVAD GØR DU,
HVIS EN ELEV STÅR FREM?

Din første overvejelse er måske, om du tør tage ansvar for at introducere et undervisningsforløb om et så følsomt emne som sexmisbrug i din klasse.

Læs her, hvad du skal gøre hvis en elev fortæller om et overgreb – og se det omfattende beredskab, som står parat til at hjælpe.

LÆS MERE OM SEXMISBRUG AF
BØRN – OGSÅ I DANMARK

Husk: Det er ALDRIG børnene egen skyld!
Ingen børn vælger frivilligt at prostituere sig eller have sex med voksne. Det gør de kun, hvis de er tvunget af sult, fattigdom eller trusler, eller hvis de bliver manipuleret af en voksen.

FÅ BESØG AF EN REPRÆSENTANT FRA STAIRWAY DANMARK

I det omfang, det er os muligt, vil Stairway Danmark meget gerne bidrage med oplæg i klassen eller på skolen i forbindelse med brugen af ’Red Leaves Falling’.

Alt arbejde i Stairway Danmark er frivilligt og ulønnet, og vi er afhængige af, at de relevante personer kan bruge deres fritid på besøget. Derfor skal du aftale et oplæg i god tid. Skriv til Tune Nyborg på tune@tnk.dk med ønske til dato.