De støtter Stairway

Stairway Danmark modtager hvert år over 1 mio. kr. i donationer fra private, virksomheder, fonde og ikke mindst de Rødkilde og Skanderborg gymnasier. Desuden har vi fået store og afgørende bevillinger fra Danida uafbrudt siden 2004.

Gymnasier støtter Stairway

Siden midt i 90erne har eleverne på Rødkilde Gymnasium samlet penge ind til Stairway. Gennem årene er det blevet til langt over 3 millioner kroner, som bl.a. er gået til at bygge scene, skolebygning, støtte drengenes uddannelse og meget mere. I 2018 har vi fået et nyt og godt samarbejde med Skanderborg Gymnasium.

I de seneste år har de to gymnasiers store arbejdet givet et årligt tilskud på op mod 400.000 kr. til Stairways arbejde.

TAK for indsatsen til jer alle – vi er glade og stolte over jeres engagement og støtte!

Støtte fra Stairway Danmarks venner

Stairway Danmarks formål er at støtte Stairway Foundations arbejde på Filippinerne med penge, faglige input, rådgivning, sparring og hvad vi nu ellers kan bidrage med.

Derfor er vi utrolig glade for den kreds af trofaste støtter, som igennem mange år har støttet os økonomisk. Det gælder fonde som Paula og Axel Nissens Legat, Fonden af 17-12-1981, Jelling Musikfestival, Ole Kirks Fond og Metro-Schrøder Fonden og Tage Abildgaard Holding.

I 2019 og 2020 har vi desuden modtaget to meget store beløb i arv fra to af Stairways venner, som har valgt at betænke os med ca. 3.500.000 kr.

De meget generøse gaver betyder, at vi står meget stærkt rustet til fremtidige investeringer – og til at modstå uventede kriser. Det har i høj grad været til fordel for Stairway under covid-19 pandemien, som har ramt Stairways lokalområde og vores egne aktiviteter hårdt.

Støtte fra Danida’s Civilsamfundspulje

Siden 2004 har Stairway modtaget i alt omkring 12 mio. kr. i støtte fra Danida. Det har været en kæmpe hjælp til vores arbejde, og vi er Danida og de danske skatteydere dybt taknemmelige.

Danidas princip er, at pengene gives til den danske del af partnerskabet, altså Stairway Danmark, som har ansvaret for, at pengene bruges forsvarligt. Derimod er det Stairway Foundation i Filippinerne, som har det fulde ansvar for at føre projekterne ud i livet.

Se hvem der støtter Stairway

Se listen over de fonde, virksomheder og privatpersoner, som har støttet os. Alle bidrag over 1.000 kr. offentliggøres her.

Donationer 2021

Pia & Emil Ingemann Øigaard:  50.000 kr.
Trine Wilkens:  10.000 kr.
Udlodningsmidlerne: 63.000 kr.

Donationer 2020

Skanderborg Gymnasium:  136.484 kr.
Rødkilde Gymnasium:  260.333 kr.
T. Abildgaard Holding:  50.000 kr.
Gurli Abildgaard:  1.000 kr.
Paula og Axel Nissens Legat:  75.000 kr.
Klavs og Anders:  5.000 kr.
Birgitte Stenz:  1.000 kr.
Torben Lyster Clausen:  1.350 kr.
Boet efter Jørgen Bo Jensen:  525.000 kr.
Jytte Kirsten Franck:  1.800 kr.
B og S Hansen:  1.800 kr.
Lisbeth og Peter Meldgaard:  1.300 kr.
Hans Jacobsen og Eva Ager: 1.100 kr.
Marianne Andersen:  1.000 kr.
Ole Elmode:  1.000 kr.
Jelling Musikfestival:  5.000 kr.
Jesper Gottlieb:  1.000 kr.
Johnny Hansen:  1.000 kr.
Metro Schrøder Fonden:  35.000 kr.
Fonden af 17-12-1981:  25.000 kr.

Donationer 2019:

Skanderborg Gymnasium:  138.900 kr.
Rødkilde Gymnasium:  230.037 kr.
T. Abildgaard Holding:  50.000 kr.
Udlodningsmidlerne:  61.000 kr.
Paula og Axel Nissens Legat:  100.000 kr.
Pia og Emil Ingemann Øigaard:  50.000 kr.
Paula og Axel Nissens Legat:  75.000 kr.

Donationer i 2018

Udlodningsmidlerne: 60.000 kr.
Tage Abildgaard Holding:  50.000 kr.
Rødkilde Gymnasium:  257.543 kr.
Skanderborg Gymnasium:  171.888 kr.
Legomedarbejdernes Jubilæums Legat:  40.000 kr.
Paula og Axel Nissens Legat:  100.000 kr.
Pia og Emil Ingemann Øigaard:  50.000 kr.
Sindal Inner Wheel:  3.000 kr.
Metro-Schøder Fonden: 25.000 kr.
Trine Wilkens Erhverv:  3.076 kr.
Danish Sensor Engineering:  3.000 kr.
JFC Aps:  100.000 kr.
Tage Abildgaard Holding:  50.000 kr.
Marie og Mads C:  1.500 kr.
Silja Nyboe Andersen:  1.000 kr.
Schmitto:  1.700 kr.
Joseph Abiertas Berger:  1.000 kr.
Verena Lenneis:  2.000 kr.
Tobias Stenbæk Skøttegaard:  1.000 kr.
Torben Lyster Clausen:  1.000 kr.
Birgitte Stenz:  1.000 kr.
Torben Kjær:  1.000 kr.

Donationer i 2017

Lauritzen Fonden:  50.000 kr.
Paula og Axel Nissens legat:  300.000 kr.
Per Brønden:  1.000 kr.
Metro-Schøder Fonden: 25.000 kr.
Pia og Emil Ingemann Øigaard:  50.000 kr.
Dear Future:  5.201 kr.
Rødkilde Gymnasium:  213.000 kr.
Bente Stephensen: 1.000 kr.
Det Filippinske Konsulat:  6.810 kr.
Eva Katarina Herrstrøm og Rudi Hein:  1.000 kr.
Rødovre Gymnasium:  45.300 kr.
Gurli Abildgaard:  1.000 kr.
Noreen Parvaiz:  5.000 kr.
Tage Abildgaard Holding:  50.000 kr.
Danish Sensor Engineering:  3.000 kr.
Torben Kjær:  1.000 kr.
Birgitte Stenz:  1.000 kr.
FM Byg v. Finn Mortensen:  1.050 kr.
Torben Lyster-Clausen: 1.000 kr.
Dalhoff Larsens Fond:  50.000 kr.
Jytte Kirsten Franck: 1.050 kr.
Birgit S. Larsen: 1.750 kr.
Grethe Petersen: 1.400 kr.
B og S Hansen:  1.350 kr.
Kristoffer Slottved:  1.750 kr.

Donationer i 2016

Paula og Axel Nissens Legat:  200.000 kr.
Tage Abildgaard Holding:  50.000 kr.
Kram Telecom A/S:  12.000 kr.
Lisbeth Liebmann:  1.000 kr.
Paula og Axel Nissens Legat:   150.000 kr.
Fonden af 17-12-1981:  40.000 kr.
3. real årg. 1977 Kirkebakkeskolen:   1.142 kr.
Rødovre Gymnasium: 71.680 kr.
Rødkilde Gymnasium: 206.342 kr.
Anne Risborg Madsen:  1.000 kr.
Ebbe Stehouwer: 1.500 kr.
Bolette Bertelsen Elvstrøm: 3.350 kr.
Gurli Abildgaard: 1.000 kr.
Torben Kjær: 1.000 kr.
Katrine Nyholm: 2.350 kr.
Metro Schrøder Fonden: 25.000 kr.
Kamilla og Vitus Mikkelsen: 1.360 kr.
Susanne Wind: 1.000 kr.
Robin Francois: 5.939 kr.
Danish Sensor Engineering: 5.000 kr.
Kastrup InnerWheel: 2.950 kr.
Vordingborg Skolen: 3.049 kr.
Tune Nyborg Kommunikation: 1.000 kr.
Mari Anne Duus Jørgensen: 1.000 kr.
InnerWheel Sindal: 1.500 kr.
Herning Massiv træ: 1.000 kr.
Gerda Abildgaard: 1.000 kr.
Ole og Marianne Schmitto: 2.000 kr.
Ebbe Stehouwer og familie: 1.500 kr.
Jytte Kirsten Franck: 2.400 kr.
Birgit S. Larsen: 3.000 kr.
Grethe Petersen: 2.400 kr.
B og S Hansen:  1.800 kr.
Kristoffer Slottved:  3.000 kr.
Lisbeth og Peter Meldgaard: 1.200 kr.
Ulrik og Anette Arensbach:  1.050 kr.
Hans Jacobsen og Eva Ager: 1.100 kr.

Donationer i 2015

Rødkilde Gymnasium:  192.449 kr.
Metro Schrøder Fonden:  25.000 kr.
Jyttes fødselsdag:  6.750 kr.
Erik Thunes Legat:  50.000 kr.
Roskilde Fonden:  50.000 kr.
Paula og Axel Nissens Legat:  300.000 kr.
Vordingborg Skolen:  2.770 kr.
Tage Abildgaard Holding:  50.000 kr.
Anders Fisker:  1.000 kr.
Inger Wonsyld:  1.000 kr.
Børneteater Gruppen Decibel:  1.850 kr.
Danish Sensor Engineering:  5.000 kr.
Tipsmidler – driftstilskud:  70.000 kr.
Erik Mengel:  5.500 kr.
Ole Kirks Fond:  25.000 kr.
Lauritzen Fonden:  100.000 kr.
Euro-Fair:  10.000 kr.
Anine Krogh:  2.850 kr.
Torben Lyster Clausen:  1.000 kr.
Torben Kjær:  1.000 kr.
Gerda Abildgaard:  1.000 kr.
Gurli Abildgaard:  1.000 kr.
Birgitte Stenz:  1.000 kr.
Sindal Inner Weel: 1.500 kr.
Bibi Bjerre Madsen:  1.600 kr.
Anne Risborg Madsen:  1.000 kr.
Ebbe Steehouwer og familie: 1.500 kr.
Personaleforeningen v/Lise Julsrud: 4.000 kr
Scanasia DK ApS: 2.500 kr.
Jelling Musikfestival: 25.000 kr.
Steen Iversen: 4.000 kr.
Gymnastikinstruktørernes landsforening: 4.137,22
Lions i Lystrup: 25.000 kr.

Donationer i 2014:

Rødkilde Gymnasium: 256.000 kr.
Rødovre Gymnasium: 89.135 kr.
Metro-Schøder Fonden: 25.000 kr.
Inge Wonsyld: 1.000 kr.
Steen Petersen: 1.050 kr.
Kristoffer Ingemann Halle: 5.000 kr.
Annelise Thomsen: 1.250 kr.
Birgitte Stenz: 1.000 kr.
Grethe Petersen: 2.000 kr.
Jytte Franck: 2.000 kr.
Charlotte Pindstrup: 3.000 kr.
Aase Brandt Johansen: 1.000 kr.
Gurli Abildgaard: 1.000 kr.
Ole Kirks Fond: 25.000 kr.
Danish Sensor Engineering: 5.000 kr.
Mette Villumsen: 2.500 kr.
Marlene Pedersen: 1.500 kr.
Paula og Axel Nissens Fond:   300.000 kr.
Birgit Larsen: 2.500 kr.
B & S Hansen: 1.350 kr.
Tage Abildgaard Holding:   50.000 kr.
Anonym virksomhed:   10.000 kr.
Fru Andersens Eventyrlige Blomsterværksted: 2.200 kr.
Sindal Innerweel:   1.500 kr.
Work It Up – spinning:   21.800 kr.
Dansk Sygepleje Råd:   15.000 kr.
Nicklas Langvad Færch:   20.000 kr.
Lyster Clausen:   10.000.kr.
Anna B. Knudsen: 3.000 kr.
Psykologerne i Nordsjælland: 1.000 kr.
Lauritzen Fonden:     2 x 100.000 kr. over to år.
Tips & Lotto-midlerne: 12.500 kr.
SparNord Helsingør: 5.000 kr.
Copenhagen Film Company: 15.000 kr.
Charlotte Willemann Stecher: 2.800 kr.
Nykøbing Falster Rotary: 20.000 kr.
Ebbe Stehouwer og familie: 1.500 kr.