Støtte fra Danida og CISU

Stairway Danmark har i mere end 20 år  fået støtte af Danida og Civilsamfundspuljen, som administreres af CISU i Aarhus. Læs om bevillingerne hér og hent ansøgninger af afsluttende rapporter.

Ny chance: Vi søger Danida’s Civilsamfundspulje igen

I marts 2016 fik Stairway Danmark godkendt sin foreløbig seneste ansøgning på 500.000 kr. til Danidas Civilsamfundspulje. Vi troede, det ville blive den sidste, fordi Filippinerne formelt er blevet et mellemindkomstland, som Danida ikke længere vil støtte. Men regeringen har ændret sine retningslinjer, så nu har vi fået en ny chance, og 15. sept. 2017 har vi søgt om en ny, fireårig bevilling på 3,5 millioner kroner.

Det nye projekt skal færdiggøre og forankre det store arbejde, Stairway har gjort for dels at træne et landsdækkende netværk af  ‘lokale Stairway’er’, dels få politi, uddannelsesvæsen og sociale myndigheder til at arbejde meget mere målrettet og systematisk med at forebygge seksuelle overgreb mod børn. Vi får svar 15. november… vi krydser fingre!
Gennem årene har Stairway fået i alt omkring 15 mio. kr. i støtte fra Danida. Det har været en kæmpe hjælp til vores arbejde, og vi er Danida og de danske skatteydere dybt taknemmelige.

  • Læs mere om de foregående 7 bevillinger og hent ansøgninger af afsluttende rapporter neden for.
  • Læs mere om Civilsamfundspuljen, der administreres af CISU i Aarhus på www.cisu.dk

Støtten fra Danida er først og fremmest gået til træning af NGOer, politifolk, lærere osv., samt til at føre kampagner for børns rettigheder. Her er det en gruppe fra Socialministeriet som diskuterer hvordan man bedst beskytter udsatte børn. Stairway arbejder også tæt sammen med det filippinske politi og undervisningsministerium.

De seks bevillinger fra Danida’s Civilsamfundspulje

Det første projekt 2005-2007
Målet med projektet var at færdigudvikle Stairways træningsmetoder og at opbygge organisationen, så vi kunne ‘rulle metoderne ud’ til lærere, socialarbejdere, fængselspersonale, kirkeligt personale og andre professionelle ’caretakers’ fra bl.a. Stairways samarbejdspartnere.
Målet var 120 trænings-workshops med i alt 2.500 deltagere. Det faktiske tal blev langt højere, og undervejs blev træningsmaterialer, kursusprogrammer mm. til stadighed forbedret og udviklet. Samtidig begyndte de organisationer, Stairway havde trænet, selv at implementere metoder og værktøj, så yderligere mange tusinde børn og voksne gennemgik træningen. Til gengæld kom projektet til at vare tre år mod de to, vi havde planlagt (uden at budgettet blev sprængt).

Det andet projekt 2008-2009
Det første projekt var en klar succes, og Stairway var ikke i tvivl om, at vi skulle bygge videre på det. Men inden vi kastede os ud i en stor og ambitiøst plan, var der nogle ting, vi skulle have på plads: Organisationen skulle ændres, så den var mere robust over for ‘mandefald’, og så vi var gearet til at vokse. Og vi skulle teste ideen om at knyttet en række andre børneorganisationer sammen i et tæt netværk, som med tiden skal opbygges til at være ’små Stairway’er’, som kan arbejde videre på egen hånd. Derfor søgte vi i efteråret 2008 om 400.000 kr. til et afgrænset pilotprojekt, som løb til midten af 2010. Resultaterne dannede baggrund for en ny og større ansøgning i til Projektpuljen.

Det tredje projekt 2011-2015

Stairway fik i efteråret 2010 en ny bevilling på 2.950.000 kr.  fra Projektpuljen. Det nye projekt byggede på de erfaringer om forebyggelse af sexmisbrug af børn, Stairway havde opbygget gennem 10 år. Som led i projektet ville Stairway Foundation Inc. frem til 2015 træne yderligere mindst 48 andre børneinstitutioner over hele Filippinerne i forebyggelse af sexmisbrug af børn og bedre håndtering af misbrugssager.

De 48 partnere blev til 53, og projektet har ved udgangen af 2015 til fulde opfyldt vores og Danidas forventninger. Der er etableret et stærkt netværk af organisationer, som arbejder målrettet i deres lokalområder, og undervejs er det lykkedes at opnå et langt tættere samarbejde til politi, skoler og sociale myndigheder (både lokalt og på landsplan) end vi havde drømt om.

Dette projekt var genstand for en omfattende ekstern evaluering i 2015. Konklusionen var helt overvejende særdeles positiv. Rapporten indeholdt desuden en række anbefalinger, som er indgået i den ansøgning til det 5. projekt 2015-17 – se neden for.

Det fjerde projekt 2013-2014

I december 2012 fik vi et endnu en bevilling på 500.000 kr. fra Projektpuljen. Der var tale om et pilotprojekt, som over en periode på halvandet år skulle afdække mulighederne for at udvide ‘Break The Silence’ netværket fra det tredje projekt (se oven for) til også at omfatte det nationale politi (PNP), de sociale myndigheder (DSWD), det nationale uddannelsessystem (DepEd) og andre lokale enheder, samt at udvikle metoder og strategier til at styrke arbejdet med CSAP (Child Sexual Abuse Prevention) i dette netværk. Resultaterne var særdeles positive og førte direkte til en ny, stor millionansøgning.

Det femte projekt 2015-2017
Stairway Danmark fik i december 2014 sin 5. bevilling på hele 3.255.652 kr.  som skal finansiere Stairways samarbejde med det filippinske politi, de sociale myndigheder og skolevæsenet omkring forebyggelse af sexmisbrug af børn helt frem til udgangen af 2017.
De vigtigste dele af den store bevilling er:

  • Tusindvis af politifolk vil blive trænet i børns rettigheder og forebyggelse af sexmisbrug af børn.
  • Mindst 12.000 familier vil få uddannelse og rådgivning i samarbejde med Socialministeriet.
  • Mindst 50 lokale skoler vil få hjælp til at udarbejde child protection policies.
  • Hele Stairways omfattende træningsprogrammer vil blive lagt over på en elektronisk læringsplatform, så vi kan nå endnu længere ud med vores materialer.

Det sjette projekt 2016-2017

Mens projektet oven for er en videreførelse af vores samarbejde med myndighederne, er dette projekt en fortsættelse af netværksopbygningen med de over 50 partner-ngo’er. Vi havde håbet på 3-4 årigt projekt med en noget større ramme, men det var ikke muligt, da Filippinerne kom op over OECD’s grænse for fattige lande. Derfor fik vi i stedet en exit-bevilling på 500.000 kr.

Se hvem der støtter Stairway

Se listen over de fonde, virksomheder og privatpersoner, som har støttet os. Alle bidrag over 1.000 kr. offentliggøres her.

Donationer i 2017

Paula og Axel Nissens legat:  300.000 kr.
Per Brønden:  1.000 kr.
Haldor Topsøe:  50.000 kr.
Dear Future:  5.201 kr.
Bente Stephensen: 1.000 kr.
Det Filippinske Konsulat:  6.810 kr.
Eva Katarina Herrstrøm og Rudi Hein:  1.000 kr.
Gurli Abildgaard:  1.000 kr.
Noreen Parvaiz:  5.000 kr.
Tage Abildgaard Holding:  50.000 kr.
Danish Sensor Engineering:  3.000 kr.
Torben Kjær:  1.000 kr.
Birgitte Stenz:  1.000 kr.
FM Byg v. Finn Mortensen:  1.050 kr.
Torben Lyster-Clausen: 1.000 kr.
Dalhoff Larsens Fond:  50.000 kr.
Jytte Kirsten Franck: 1.050 kr.
Birgit S. Larsen: 1.750 kr.
Grethe Petersen: 1.400 kr.
B og S Hansen:  1.350 kr.
Kristoffer Slottved:  1.750 kr.

Donationer i 2016

Paula og Axel Nissens Legat:  200.000 kr.
Tage Abildgaard Holding:  50.000 kr.
Kram Telecom A/S:  12.000 kr.
Lisbeth Liebmann:  1.000 kr.
Paula og Axel Nissens Legat:   150.000 kr.
Fonden af 17-12-1981:  40.000 kr.
3. real årg. 1977 Kirkebakkeskolen:   1.142 kr.
Rødovre Gymnasium: 71.680 kr.
Rødkilde Gymnasium: 206.342 kr.
Anne Risborg Madsen:  1.000 kr.
Ebbe Stehouwer: 1.500 kr.
Bolette Bertelsen Elvstrøm: 3.350 kr.
Gurli Abildgaard: 1.000 kr.
Torben Kjær: 1.000 kr.
Katrine Nyholm: 2.350 kr.
Metro Schrøder Fonden: 25.000 kr.
Kamilla og Vitus Mikkelsen: 1.360 kr.
Susanne Wind: 1.000 kr.
Robin Francois: 5.939 kr.
Danish Sensor Engineering: 5.000 kr.
Kastrup InnerWheel: 2.950 kr.
Vordingborg Skolen: 3.049 kr.
Tune Nyborg Kommunikation: 1.000 kr.
Mari Anne Duus Jørgensen: 1.000 kr.
InnerWheel Sindal: 1.500 kr.
Herning Massiv træ: 1.000 kr.
Gerda Abildgaard: 1.000 kr.
Ole og Marianne Schmitto: 2.000 kr.
Ebbe Stehouwer og familie: 1.500 kr.
Jytte Kirsten Franck: 2.400 kr.
Birgit S. Larsen: 3.000 kr.
Grethe Petersen: 2.400 kr.
B og S Hansen:  1.800 kr.
Kristoffer Slottved:  3.000 kr.
Lisbeth og Peter Meldgaard: 1.200 kr.
Ulrik og Anette Arensbach:  1.050 kr.
Hans Jacobsen og Eva Ager: 1.100 kr.

Donationer i 2015

Rødkilde Gymnasium:  192.449 kr.
Metro Schrøder Fonden:  25.000 kr.
Jyttes fødselsdag:  6.750 kr.
Erik Thunes Legat:  50.000 kr.
Roskilde Fonden:  50.000 kr.
Paula og Axel Nissens Legat:  300.000 kr.
Vordingborg Skolen:  2.770 kr.
Tage Abildgaard Holding:  50.000 kr.
Anders Fisker:  1.000 kr.
Inger Wonsyld:  1.000 kr.
Børneteater Gruppen Decibel:  1.850 kr.
Danish Sensor Engineering:  5.000 kr.
Tipsmidler – driftstilskud:  70.000 kr.
Erik Mengel:  5.500 kr.
Ole Kirks Fond:  25.000 kr.
Lauritzen Fonden:  100.000 kr.
Euro-Fair:  10.000 kr.
Anine Krogh:  2.850 kr.
Torben Lyster Clausen:  1.000 kr.
Torben Kjær:  1.000 kr.
Gerda Abildgaard:  1.000 kr.
Gurli Abildgaard:  1.000 kr.
Birgitte Stenz:  1.000 kr.
Sindal Inner Weel: 1.500 kr.
Bibi Bjerre Madsen:  1.600 kr.
Anne Risborg Madsen:  1.000 kr.
Ebbe Steehouwer og familie: 1.500 kr.
Personaleforeningen v/Lise Julsrud: 4.000 kr
Scanasia DK ApS: 2.500 kr.
Jelling Musikfestival: 25.000 kr.
Steen Iversen: 4.000 kr.
Gymnastikinstruktørernes landsforening: 4.137,22
Lions i Lystrup: 25.000 kr.

 

Donationer i 2014:

Rødkilde Gymnasium: 256.000 kr.
Rødovre Gymnasium: 89.135 kr.
Metro-Schøder Fonden: 25.000 kr.
Inge Wonsyld: 1.000 kr.
Steen Petersen: 1.050 kr.
Kristoffer Ingemann Halle: 5.000 kr.
Annelise Thomsen: 1.250 kr.
Birgitte Stenz: 1.000 kr.
Grethe Petersen: 2.000 kr.
Jytte Franck: 2.000 kr.
Charlotte Pindstrup: 3.000 kr.
Aase Brandt Johansen: 1.000 kr.
Gurli Abildgaard: 1.000 kr.
Ole Kirks Fond: 25.000 kr.
Danish Sensor Engineering: 5.000 kr.
Mette Villumsen: 2.500 kr.
Marlene Pedersen: 1.500 kr.
Paula og Axel Nissens Fond:   300.000 kr.
Birgit Larsen: 2.500 kr.
B & S Hansen: 1.350 kr.
Tage Abildgaard Holding:   50.000 kr.
Anonym virksomhed:   10.000 kr.
Fru Andersens Eventyrlige Blomsterværksted: 2.200 kr.
Sindal Innerweel:   1.500 kr.
Work It Up – spinning:   21.800 kr.
Dansk Sygepleje Råd:   15.000 kr.
Nicklas Langvad Færch:   20.000 kr.
Lyster Clausen:   10.000.kr.
Anna B. Knudsen: 3.000 kr.
Psykologerne i Nordsjælland: 1.000 kr.
Lauritzen Fonden:     2 x 100.000 kr. over to år.
Tips & Lotto-midlerne: 12.500 kr.
SparNord Helsingør: 5.000 kr.
Copenhagen Film Company: 15.000 kr.
Charlotte Willemann Stecher: 2.800 kr.
Nykøbing Falster Rotary: 20.000 kr.
Ebbe Stehouwer og familie: 1.500 kr.