Stairways e-learning program:
Træning og uddannelse til hele verden

Stairway har i en årrække arbejdet på at tilbyde professionel træning og uddannelse i børns rettigheder, forebyggelse af overgreb mod børn mm. til fagfolk i hele verden via on-line undervisning. Vi tilbyder nu en lang række interaktive kurser, som er på vej i flere sprogversioner.

Børn udsættes for svigt, overgreb og misbrug overalt i verden. Derfor har Stairway i mange år samarbejdet med partnere i bl.a. Vietnam, Indien, Nepal, Indonesien og Sri Lanka om træning-af trænere forløb. Men det er begrænset, hvor langt vi kan nå ud med fysisk undervisning. Derfor har vi overført vores træningsmaterialer og kurser til en elektronisk læringsplatform, så vi kan træne og uddanne fagfolk i mange lande og på mange sprog.

En bred vifte af kurser

Alle kurser er interaktive, gennemtestede og af høj faglig kvalitet. De bygger på mange års erfaring, og på et ønske om at engagere og formidle gennem interaktivitet og god storytelling. Kurserne omfatter bl.a.:

  • Grundkursus i børns rettigheder med afsæt i FN’s børnekonvention og national lovgivning.
  • Forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn med moduler om incest, pædofili og sex trafficing.
  • Sikkerhed på nettet med moduler om bl.a. mobning, deling af følsomt materiale og venskaber på nettet.
  • Udvikling af politikker om beskyttelse af børn for skoler, institutioner mv.
  • Målrettede kurser til bl.a. lærere, politifolk, socialrådgivere og aktivister.

Stærke partnere

Udvilingen af de mange on-line kurser er støttet af en lang række stærke partnere, herunder Danida, Firetree Foundation og BMZ (det tyske Danida).

Senest har vi indgået et strategisk samarbejde med den tyske børneorganisation KinderNotHilfe. Sammen med dem skal vi oversætte og versionere kurserne til en lang række lande – hvor Stairway står for at udvikle det faglige indhold, mens KinderNotHilfe står for det meget anderledes og vanskelige arbejde med at få kurserne udbredt og ‘solgt ind’ til lokale organisationer og myndigheder.

BRUG STAIRWAYS MATERIALER
I DIN UNDERVISNING

Stairway Danmark har udarbejdet en samlet undervisningspakke om trafficking og sexmisbrug af børn specielt rettet mod 8.-10. klasse. Materialet kan bestilles i klassesæt via dit lokale CFU. Du kan også hente det elektronisk her. Materialet er gratis.