Stairways projekter: For børns
rettigheder – mod overgreb mod børn

Stairway i Filippinerne kører en række forskellige projekter, som alle har som fokus at styrke børns rettigheder og sikre bedre vilkår for udsatte børn. Kampen mod seksuelle overgreb foregår meget bredt i Filippinerne og andre lande. Projekterne om uddannelse, miljø og oprindelige folks rettigheder tager afsæt i lokalområdet omkring Stairways center.

1. Kampen mod seksuelle overgreb mod børn

Et misbrugt barn i Manila og Pattaya lider lige så meget som et barn i Tønder og Taastrup. Det er baggrunden for Stairways vigtigste og mest omfattende program: Kampen mod sexmisbrug af børn under overskriften ‘Break the Silence’. Vi har udviklet en helt unik viden og tilgang til et tabubelagt emne, som de fleste andre lader ligge.

Millioner af børn udsættes hvert år for overgreb og sexmisbrug. Stairway har udviklet enestående træningsmaterialer og metoder til forebyggelse, som bruges af politi, myndigheder og ngo’er i Filippinerne og en række andre lande i Asien. Stairway har også udviklet en omfattende uddannelsespakke til de danske skoler. Se undervisningspakken her.

2. Hjælp til 500 børns uddannelse

Stairway støtter i skoleåret 2018-19 flere end 500 børn fra de fattigste familier i sit lokalområde til en forlænget uddannelse – en en fordobling på bare et par år. Samtidig er nye elementer føjet til programmet, og samarbejdet med de lokale skolemyndigheder er blevet endnu tættere.

Målet for Stairways scholarship-program er at sikre lige muligheder for uddannelse også for børn fra de fattigste og socialt udsatte familier i lokalområdet omkring Puerto Galera på øen Mindoro.

Stairway har kørt programmet siden 2002, men i de seneste år er programmet ekspanderet kraftig. I næste skoleår forventer vi yderligere en stor vækst, bl.a. fordi skolegangen er udvidet fra 10 til 12 år.

3. EACY: Børn og unge skal lære at beskytte miljøet

Stairway har nu sat fokus på at lære børn og unge i vores lokalområde at passe godt på miljøet. Det sker gennem EACY-programmet, Environmental Awareness for Children and Youth. Langs kysterne omkring Puerto Galera findes smukke koralrev og sårbare mangrover og tangskove. De er helt afgørende for lokalområdets økonomi – både fordi de er forudsætningen for et livsvigtigt fiskeri, og fordi koralrevene er nøglen til at tiltrække turister og skabe arbejdspladser.

Men de færreste kender betydningen af at beskytte revene og mangroverne, så derfor inviterer Stairway nu alle områdets børn og unge på vores sejlende miljøskole. Samtidig har vi taget initiativ til at oprette lokale miljøgrupper, hvor især børnene og de unge er meget aktive.

4. Udvikling af landsbyen Baclayan

Desuden er Stairway dybt engageret i at skabe udvikling og håb i landsbyen Baclayan i bjergene bag Puerto Galera. Her bor de stærkt diskriminerede og undertrykte oprindelige folk, mangyanerne, og her er Stairway i gang med et langsigtet projekt om udvikling af skolen og de lokale landbrugsteknikker.

Vi sikrer en god, sund frokost til børnene i skolen, vi har etableret en sundhedsklinik, og Stairways forsøgsfarm eksperimentere med at udvikle nye og mere værdifulde afgrøder, som kan styrke de lokale bønders produktion og indtjening.

DANIDA STØTTER STAIRWAY

Danida’s Civilsamfundspulje har støttet Stairways arbejde med en serie af bevillinger siden 2004. Den danske regerings støtte har været af uvurderlig betydning, også som en blåstempling af kvaliteten af vores indsats. I 2017 blev indsatsen meget positivt evalueret.

BRUG STAIRWAYS MATERIALE OM
SEXMISBRUG I DIN UNDERVISNING

Stairway Danmark har udarbejdet en samlet undervisningspakke om trafficking og sexmisbrug af børn specielt rettet mod 8.-10. klasse. Materialet kan bestilles i klassesæt via dit lokale CFU. Du kan også hente det elektronisk her. Materialet er gratis.

FAKTA OM SEXMISBRUG AF
BØRN – OGSÅ I DANMARK

Husk: Det er ALDRIG børnene egen skyld!
Ingen børn vælger frivilligt at prostituere sig eller have sex med voksne. Det gør de kun, hvis de er tvunget af sult, fattigdom eller trusler, eller hvis de bliver manipuleret af en voksen.