Stairway – en dansk ngo i Filippinerne

Stairway Danmark er den danske støtteforening for den uafhængige ngo Stairway Foundation, Inc. i Filippinerne. Stairway arbejder for børns rettigheder og forebyggelse af seksuelle overgreb mod børn i en række lande med udgangspunkt i centret på øen Mindoro syd for Manila.

STØT STAIRWAY PÅ MOBILEPAY 2973 6574

En NGO og en dansk støtteforening

Lasse1
Monica1

Stairway Foundation Inc.  er grundlagt i 1990 af danske Lars Jørgensen og amerikanske Monica Ray og arbejder med at styrke opmærksomheden om sexmisbrug af børn og at træne organisationer, myndigheder og fagfolk i forebyggelse af overgreb mod børn. Det sker med udgangspunkt i centret på Mindoro i Filippinerne, men Stairways trænere arbejder også i en række andre lande i Asien.

Stairway arbejder tæt sammen med både politi, myndigheder og andre ngo’er i Filippinerne og har et stort netværk af samarbejdspartnere i mange lande. Stairway har ca 30 medarbejdere (alle filippinere) og omsætter ca. 4,5 mill. kr. årligt. Pengene kommer fra bl.a. Danmark, Sverige, Tyskland, Canada og Hong Kong.

Stairway Danmark er den danske støtteforening for projektet. Stairway Danmark har ca. 500 betalende medlemmer og vi indsamler hvert år over 1,3 millioner kroner fra privatpersoner, fonde og virksomheder til Stairways arbejde. Desuden har vi siden 1993 fået støtte fra Danida.

Stairway Danmark er en frivillig forening, baseret på frivilligt og ulønnet arbejde. Vores driftsomkostninger er 100% dækket af tilskud fra Tips & Lottomidlerne og af vores administrationstilskud fra Danida. Det betyder, at alle bidrag fra fonde og private går ubeskåret til arbejdet i Filippinerne.

Jeg har været med i Stairway Danmark lige fra starten, og jeg synes, det er et fantastisk projekt. Nu arbejder jeg som frivillig og ulønnet fundraiser for foreningen, og det er fantastisk at opleve, hvor stor støtte og opbakning, vi får alle vegne.
Lærer Claus Abildgaard.

De unge støtter (også!) Stairway

Roedovre1
Roedkilde1

Siden midt i 90erne har eleverne på Rødkilde Gymnasium samlet penge ind til Stairway. Gennem årene er det blevet til langt over  3 millioner kroner, som bl.a. er gået til at bygge scene, skolebygning, støtte drengenes uddannelse og meget mere. Siden 2013 har Rødovre Gymnasiums elever også samlet ind til os, og de to gymnasier samlede sidste år næsten 300.000 kr. ind til Stairways arbejde.

Begge gymnasier har haft grupper af elever og lærere på besøg på Stairways center i Filippinerne, så de med selvsyn har kunnet se, hvad deres penge er brugt til. TAK for indsatsen til jer alle – vi er glade og stolte over jeres engagement og støtte!

Regnskaber og vedtægter

Hent årsregnskaber, beretninger, referater fra generalfordsamling og vedtægter for Stairway Danmark her – og se navne og kontaktdata for foreningens bestyrelse.

Støt Stairways arbejde

Stairway er helt afhængig af støtte fra privatpersoner, fonde og virksomheder. Meld dig ind i foreningen eller støt os med en ekstra gave – som kan trækkes fra i skat.

Stairways medlemblad og elektroniske nyhedsbreve

News0

Stairway Danmark udgiver et trykt blad, som sendes ud til alle medlemmer 1-2 gange årligt.

Både Stairway Danmark og Stairway i Filippinerne udgiver desuden elektroniske nyhedsbreve 4-6 gange årligt.

Stairways økonomi i hovedtal

Stairway Foundation’s samlede udgifter var i 2015 ca. 4,5 mio. kr. Indtægterne var fordelt således:
Lagkage-2015

Stairway Foundations egne indtægter dækker over bl.a. betaling for træninger af NGOer i hele Asien, overskud fra besøg af internationale skoler samt en lang række mindre donationer, direkte til centret i Filippinerne. Den store egenfinansiering gør Stairway helt usædvanlig i forhold til de fleste andre NGOer.

Stairway Danmark havde i 2015 en samlet indtægt på 2,2 mio. kr.. Heraf blev 1,6 mio. overført til Filippinerne. Stairways udgifter i Danmark på ca. 115.000 kr. til bl.a. administration, tilsynsrejser og afrapporteringer (dækkes af Tipsmidler og Danida). Godt 500.000 kr. blev lagt i kassen som opsparing til tiden efter 2017, hvor Stairway ikke længere kan modtage støtte fra Danida, fordi Filippinerne er blevet et mellemindkomstland.