Stairway Danmark:
Bestyrelse og regnskab mm.

Stairway Danmark bygger på frivilligt, ulønnet arbejde fra en bred kreds af engagerede mennesker. Mange af dem har været aktive i foreningen gennem mere end 20 år.

Stairway Danmarks bestyrelse, valgt på generalforsamlingen 2. april 2017. Fra venstre Jesper Tørnkvist, Chalotte Willemann Stecher (nyvalgt), Lars Th. Kruse (formand), Nisl Vilsbøl (sekretær), Marianne Abildgaard (kasserer) og Søren H. Sørensen. Fundraiser Claus Abildgaard var ikke til stede.

Bestyrelsens medlemmer

LARS KRUSE
Formand for Stairway Danmark
Tlf. 2330 8898, E-mail: formand@stairwaydanmark.dk
Lars er viceskoleleder i Roskilde og besøgte Stairway første gang i begyndelsen af 2015. Han faldt pladask for projektet og er nu i bestyrelsen, hvor han bl.a. arbejder med kontakt til fonde og med udbredelse af Stairways undervisningsmateriale til de danske skoler. Formand for foreningen fra 2016.

MARIANNE ABILDGAARD
Kasserer, kontaktperson for Danida-bevillinger
Astrupvej 15, 2700 Brønshøj, Tlf: 6138 9509, E-mail: marianne.abildgaard@mail.dk
Marianne har en bachelor fra CBS i erhvervssprog og erhvervsøkonomi og har i mange år beskæftiget sig med administration og økonomi. Marianne blev valgt ind i Stairway Danmarks bestyrelse i 2010 og varetager posten som kasserer. Marianne er kontaktperson i forhold til Stairway Danmarks bevillinger fra Danidas Projektpulje.

NILS VILSBØL
Sekretær og administration
Sankelmarksvej 15, 4760 Vordingborg, Tlf. 5537 4257, E-mail: nils@stairwaydanmark.dk
Nils har været medlem af Stairway Danmarks bestyrelse siden starten først i 90’erne og varetager foreningens sekretariatsfunktioner herunder medlemskontakt og medlemsregistreringer. Nils er uddannet folkeskolelærer og har i en årrække arbejdet som skoleleder i Vordingborg. Nu er han ansat i Skolelederforeningen.

CLAUS ABILDGAARD
Fondsansøgninger og bidrag
Ulrikkenborg Alle 31, st tv – 2800 Lyngby, Tlf. 2174 1878, E-mail: claus@stairwaydanmark.dk
Claus Abildgaard har været medlem af Stairways bestyrelse siden begyndelsen. Først var Claus kasserer i en årrække og har nu overtaget ansvaret for fundraising. Claus er uddannet folkeskolelærer og arbejder på Fuglsanggårdsskolen i Virum og er formand for fodboldklubben Lundtofte Boldklub.

SØREN H. SØRENSEN
Fundraising og projekter
Rosenbergsalle 9, Nødebo, 3480 Fredensborg, Tlf. 2014 5505, E-mail: shs@kamp.dk
Grundlagde i 1979 Forlaget Studie og Erhverv og  var frem til 2010, hvor virksomheden blev solgt direktør og bestyrelsesformand. Nu arbejder Søren som frivillig mentor for nystartede virksomheder, og driver desuden en lille virksomhed i Sverige og en virksomhed i Fredensborg. Blev valgt ind i Stairway Danmarks bestyrelse i 2006 og var formand i perioden 2007-2011 og igen 2014-2016.

CHALOTTE WILLEMANN STECHER
Sundhedsprojekter mm.
Bjødstrup Mose Haveforening, 8270 Højbjerg, Tlf. 6092 3855, E-mail: chalotte@stairway.dk
Chalotte er tropemediciner på Skejby Sygehus og har de seneste fire år opholdt sig på Stairway i flere længere perioder, hvor hun bl.a. har arbejdet med at udvikle sundhedsydelser til mangyanerne i landsbyen Baclayan. Fra 2017 har hun valgt at lægge en del af sin utrættelige energi i Stairway Danmarks bestyrelse.

JESPER TØRNKVIST
Frivilligkoordinator
Kirsebærhaven 15, 8660 Skanderborg, Tlf. 8793 0013, E-mail: jesper@stairwaydanmark.dk
Jesper har kendt Stairway i mange år og boede i 6 måneder på centret i 2006-7. Det har sat dybe spor i familien, og Jespers søn Oliver har været volontør på Stairway i to omgange. Efter et år i Grønland er han nu trådt ind i bestyrelsen. Jesper er it-mand og ansat i Microsoft.

Jeg har støttet Stairway gennem en lang årrække og har flere gange besøgt centret i Filippinerne. Jeg er blevet dybt berørt af det engagement og den ånd, som præger hele arbejdet. Derfor har jeg i 2014 valgt at gøre en indsats i bestyrelsen.
Advokat Jens Gehl.

Suppleanter

BENTE HERSNÆS
Suppleant, fundraising

Arendalsgade 7, 2 th, 2100 København Ø, Tlf. 5056 7811, E-mail: bente@stairwaydanmark.dk
Bente er sygeplejerske og mødte Stairways stiftere Lasse Jørgensen og Monica Ray på Mindoro allerede i 1988/89. Da blev Stairway-drømmen født – og lige nu har hun en søn “udstationeret” derude. Bente arbejder bl.a. med fundraisingen.

SANNE POULSEN
Suppleant, frivillige og forening
Wiedeweltsgade 40, 2100 København Ø, Tlf 2081 7120, E-mail: sannepoulsen@gmail.com
Uddannet cand.oecon fra Aarhus Universitet. Startede karrieren hos Novo Nordisk, men flyttede sidenhen til Shanghai i fire år. Besøgte Stairway første gang i 2010 var selvfølgelig dybt rørt og solgt i det fantastiske arbejde og de fantastiske mennesker der står bag. Har sidenhen besøgt dem i tide og utide – havde blandt andet en helt magisk juleaften på Stairway i 2012.

HENRIETTE LIEBLEIN MISSER
Suppleant, faglig support og sparring
Ulrikkenborg Alle 31, st tv – 2800 Lyngby, Tlf. 4030 2502, E-mail: hlm@godhavn.dk
Uddannet cand.psych.aut. og er psykologfaglig leder på døgninstitutionen Godhavn i Tisvildeleje. Henriette har igennem de seneste 12 år beskæftiget sig med såvel terapi, supervision, undervisning samt ledelse indenfor behandlingsområdet. Henriette har senest udgivet bogen “Behandlingspædagogik” i 2012 og er medforfatter til bogen “Pædagogik i døgninstitutionen” udgivet i 2013. Henriette har besøgt Stairway i 2013.

LISA BUCHARDT
Suppleant, voluntører og frivillige

Under Himlen 1, Egebjerg, 4500 Nykøbing S, Tlf. 2242 4041, E-mail: lisa@letstalk.dk
Lisa var volontør på Stairway i 2001, da forholdene var noget mere primitive end de er i dag. 14 år senere var hun på besøg igen, denne gang med mand og 2 børn. Lisa er selvstændig og arbejder med medarbejder- og lederudvikling, både i grupper og i individuelle forløb. Værktøjskassen er blandet fra mange år som projektleder og kursusudvikler hos Claus Meyer og hun har bl.a. også en psykoterapeutisk uddannelse, som danner grundlag for hendes praksis i dag.

JENS GEHL
Suppleant, fundraising
Knabrostræde 21, 1210 København K, Tlf. 3312 3070, E-mail: jens@stairwaydanmark.dk
Jens er advokat og engageret i udviklingsarbejde gennem mange år, bl.a. som skattet rådgiver for Stairway og som bestyrelsesformand for Plan Danmark. Nu har vi glæde af hans viden, erfaring og netværk i Stairways bestyrelse.

TUNE NYBORG
Danida-projekter, hjemmeside og kommunikation
Anker Jensens Vej 8p, 8230 Aabyhøj, Tlf. 2728 0944, E-mail: tune@stairwaydanmark.dk
Tune er journalist og kommunikationskonsulent og har været aktiv i Stairway Danmark siden 2004, bl.a. med en periode som formand. Arbejder nu primært med projetansøgninger og rapporteringer til sponsorer samt oplysningsarbejde i Danmark.

JEANETTE PTAK
Suppleant, børneattester m.v.
P. Mogensensvej 5, 3400 Hillerød, Tlf. 2254 2642, E-mail:  jeanette@stairwaydanmark.dk
Jeanette er pædagogisk konsulent i Røde Kors og har en lang historie med Stairway, hvor hun opholdt sig i en lang periode som volontør. Har været medlem af bestyrelsen i en årrække, bl.a. som kasserer.

ANDRE OPGAVER

LISBETH WEICHEL
Hjemmeside, Facebook og anden kommunikation
Kastebjergvej 6, 2750 Ballerup, Tlf. 2125 1447, E-mail: lisbeth@stairwaydanmark.dk

MARIANNE SCHMITTO
Distribution af Stairways materialer mm.
Skovgårdsvej 7, Karlebo, 2980 Kokkedal, Tlf. 2339 3727, E-mail: mariannes@stairwaydanmark.dk

Hent beretninger, regnskaber og referater

Stairways økonomi i hovedtal

Stairway Foundation’s samlede udgifter var i 2015 ca. 4,5 mio. kr. Indtægterne var fordelt således:
Lagkage-2015

Stairway Foundations egne indtægter dækker over bl.a. betaling for træninger af NGOer i hele Asien, overskud fra besøg af internationale skoler samt en lang række mindre donationer, direkte til centret i Filippinerne. Den store egenfinansiering gør Stairway helt usædvanlig i forhold til de fleste andre NGOer.

Stairway Danmark havde i 2015 en samlet indtægt på 2,2 mio. kr.. Heraf blev 1,6 mio. overført til Filippinerne. Stairways udgifter i Danmark på ca. 115.000 kr. til bl.a. administration, tilsynsrejser og afrapporteringer (dækkes af Tipsmidler og Danida). Godt 500.000 kr. blev lagt i kassen som opsparing til tiden efter 2017, hvor Stairway ikke længere kan modtage støtte fra Danida, fordi Filippinerne er blevet et mellemindkomstland.