Stairway Foundation, Inc:
En dansk ngo i Filippinerne

Stairway har siden 1990 arbejdet på at beskytte truede børn og forebygge seksuelle overgreb mod børn. Stairway samarbejder tæt med politi, myndigheder og andre ngo’er i Filippinerne og andre lande i Asien med støtte fra fonde og private i mange lande.

Læs mere

Stairways center:
Børnehjem, miljø og uddannelse

Stairways center ligger på en jungleklædt skråning ved Puerto Galera på øen Mindoro syd for Manila. Her driver vi et børnehjem for gadebørn og et stort træningscenter. Desuden arbejder vi for bedre miljø og uddannelse i vores lokalområde.

Læs mere

Det vigtigste indsatsområde: Kampen mod sexmisbrug

Millioner af børn udsættes hvert år for overgreb og sexmisbrug. Stairway har udviklet enestående træningsmaterialer og metoder til forebyggelse, som bruges af politi, myndigheder og ngo’er i Filippinerne og en række andre lande i Asien.

Læs mere

STØT STAIRWAY PÅ MOBILEPAY 913522

GÅ PÅ INTERNATIV OPDAGELSE PÅ STAIRWAYS CENTER
Klik på billedet gennem hele Stairways center på Mindoro. Se 360 grader rundt ved at trække med musen. Klik på ikonerne og kom videre rundt – fra indgangen og videre til scenen, spiseområdet, køkkenet, drengenes hus, skolen osv og se fim og fotos undervejs.

STAIRWAY STØTTER FN’S VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING
Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål for en bæredygtig udvikling for hele verden. Stairway arbejder for at realisere især fire af målene: Sundhed og trivsel, Mindre ulighed, Livet i havet samt Fred, retfærdighed og stærke institutioner. Læs mere her.

Jeg har været med i Stairway Danmark lige fra starten, og jeg synes, det er et fantastisk projekt. Nu arbejder jeg som frivillig og ulønnet fundraiser for foreningen, og det er fantastisk at opleve, hvor stor støtte og opbakning, vi får alle vegne. Jeg er stolt og glad over de store resultater, vi har været med til at skabe.
Lærer Claus Abildgaard.

STAIRWAY HJÆLPER OVER 500 BØRN I SKOLE – OG FLERE ER PÅ VEJ
Stairway støtter nu 500 børn fra fattige familier til en uddannelse, og tallet vil stige i de kommende år. Tidligere gav vi primært finansiel støtte til transport, skoleuniformer mm, men nu hjælper vi også med bl.a. lektiehjælp og træning i sociale færdigheder. Læs mere.

FILIPPINSKE POLITIMÆND
LÆRER AF STAIRWAY
Stairway har et enestående tæt samarbejde med det filippinske politi. Stairways trænere – som her Nancy Agaid – er fast del af uddannelsen på alle landets 18 politiskoler. Politiet spiller nemlig en nøglerolle i kampen mod sexmisbrug. Læs mere.